Doradztwo zawdowe

Już od  17 lutego Zespole Szkół w Debrznie, w ramach partnerstwa z  Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie, funkcjonuje punkt konsultacyjny z doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy pełni dyżur w wyznaczonym miejscu w szkole. Uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji i porad. Do końca marca dyżury pełnione są raz w tygodniu, w każdy piątek od godziny 14:00 do 15:00.