Szkolenia dla nauczycieli

Nudne zajęcia to nie u nas!!! Żeby zajęcia dla naszych dzieci, były atrakcyjne, efektywne i  na wysokim poziomie, zadbaliśmy również o kształcenie kadry nauczycielskiej biorącej udział w projekcie edukacyjnym. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach z zakresu nowoczesnych metod nauczania. Pozwoli to im na prowadzenie ciekawych zajęć  oraz  w nowatorski sposób aktywizować młodych ludzi,  pobudzając  ich do kreatywnego myślenia. Ponadto nauczyciele skorzystają ze szkoleń i studiów podyplomowy z zakresu doradztwa zawodowego.  Będą mogli od początku edukacji, wspierać gimnazjalistów w wyborze ścieżki  zawodowej.
Dopełnieniem kształcenia wykładowców, będzie zaangażowanie ich w szkolenie z zakresu korzystania z narzędzi  TIK  tj. technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz  wykorzystanie ich  w nauczaniu.