Szkolenia dla nauczycieli – ogłoszenie o zamówieniu

Przypominamy, że tylko do jutra tj. 13 stycznia  można składać ofert na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach  projektu pn.: „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie” .

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli przygotowujących te osoby do dalszego prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu. Szkolenia zostały  podzielone na następujące części:

Część I – szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego – 32 godz. (dla 5 nauczycieli – 1 grupa).

Celem jest nabycie umiejętności do prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w zakresie: rozpoznawania umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów, rozwijania u uczniów umiejętności społecznych, umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjnej.

Część II – szkolenie z zakresu nowoczesnych metod nauczania – 6 godz. (dla 83 nauczycieli – 6 grup 12-14 osobowych x 6 godzin szkolenia).

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie nowoczesnych technik  nauczania, wprowadzania zajęć rozbudzających ciekawość poznawczą i wyobraźnię, umożliwiających rozwijanie różnych form ekspresji oraz sprawdzenie własnych możliwości w różnorodnych działaniach zarówno realizowanych samodzielnie, jak i we współpracy z grupą.

Część III – szkolenie z zakresu korzystania z TIK oraz włączania ich do nauczania przedmiotowego – 6 godz. (dla 83 nauczycieli – 6 grup 12-14 osobowych x 6 godzin szkolenia).

Celem jest nabycie umiejętności cyfrowych, posługiwania się i włączania w proces nauczania pomocy multimedialnych i narzędzi TIK, zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych, nabywanie doświadczenia w aktywnym kształtowaniu  umiejętności uczniowskich związanych z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych, a także nabycie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z Internetem i nowymi technologiami.

Wszystkie szczegóły zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu pod adresem: http://bip.debrzno.pl/399.html