Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie – ogłoszenie o zamówieniu

Ruszyło pierwsze postępowanie na realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych oraz specjalistycznych dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi dla uczniów i uczennic czterech szkół podstawowych oraz gimnazjum, w projekcie  „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.02. – Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.01 – Jakość edukacji ogólnej.
W załączeni ogłoszenie o zamówieniu – ogłoszenie
Formularz ofertowy  w wersji edytowalnej – formularz

Chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na stronę: /debrzno.pl/uczen-z-malej-szkoly-w-wielkim-miescie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.